Nuffnang

Thursday, September 03, 2015

Nasa dulo ng dila ko... at niya rin


Noong minsang hindi namin lahat maalala kung anong tawag sa trabahong iyon ay napa-Google ako. Ayan, para hindi na namin ulit malimutan. Ever.Image is from http://www.urbandictionary.com
More definitions here.
Also a movie.

No comments :

Post a Comment

Yum-ment!